°C INSIDE °C OUTSIDE hPa Apparent °C RAIN  DAY mm RAIN  RATE mm/h
Partly cloudy with little temperature change.          
Partly cloudy with little temperature change.      
STATION NO. 1                TEMP 13.0 -67.8

Příští aktualizace grafu a předpovědi v ~ 15:00 hod.
"Realtime data" aktualizována před s

Význam tlačítek na konzoli

TLAČÍTKO FUNKCE
LIGHT zapnutí podsvícení (zapnuto/vypnuto)
TEMP zobrazí 24hodinový graf venkovní teploty uvnitř konzole
HUM zobrazí 24hodinový graf venkovní vlhkosti uvnitř konzole
WIND zobrazí 24hodinový graf rychlosti větru uvnitř konzole
RAIN zobrazí 24hodinový graf celkových srážek uvnitř konzole
BAR zobrazí 24hodinový graf tlaku vzduchu uvnitř konzole
2ND bez přiřazené funkce
WxCen bez přiřazené funkce
GRAPH bez přiřazené funkce
HI/LOW bez přiřazené funkce
TIME bez přiřazené funkce
DONE bez přiřazené funkce
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099) za pomoci skriptů od Axelvold's weather & Photo a Stenestads Vader.
Modifikováno Weatherstation Pertteli a Saro/Budskars Vader, grafika, ikony and kód upraveny SilverAcorn Weather.
Překlad a konečná úprava Ing. Miloš Jiřík.