Meteorologické pojmy

Základní meteorologické pojmy

Mezi základní meteorologické veličiny patří teplota vzduchu, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, srážky a vítr.

Teplota vzduchu je základní meteorologický prvek udávající tepelný stav ovzduší. Teplota vzduchu se u nás měří ve °C a ve dvou metrech nad zemským povrchem.
Atmosférický tlak vzduchu Vzduch vlivem síly tíže působí na zemský povrch tlakem.Jako jednotka atmosférického tlaku se používá hektopascal [hPa]. Aby bylo možné srovnání naměřeného tlaku vzduchu, používá se tzv. tlak přepočtený na hladinu moře.
Vlhkost vzduchu je meteorologický prvek popisující množství vodní páry ve vzduchu. Množství vodní páry ve vzduchu podmiňuje vznik oblaků a srážek a je časově i místně velmi proměnlivé. Vlhkost vzduchu se měří vlasovým vlhkoměrem.
Rosný bod, je teplota, při níž vzduch dosahuje stavu nasycení vodní parou a ta se začne srážet.
Srážky jsou vodní kapky, nebo ledové částice vzniklé následkem kondenzace (zkapalňování) vodní páry nebo desublimace (přeměna plynného skupenství přímo ve skupenství pevné) vodní páry v ovzduší.
Vítr je meteorologický prvek popisující proudění vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku vzhledem k zemskému povrchu. Vzniká mezi dvěma místy s odlišným tlakem vzduchu.Pro popis vlastností větru jsou podstatné dvě veličiny - rychlost a směr větru. Měří se pomocí anemometru. Rychlost větru se měří ve výšce 10 m nad povrchem země a udává se v metrech za sekundu případně kilometrech za hodinu (1 m/s odpovídá 3,6 km/hod.).

Rozdělení dnů podle teploty.
Tropický den je den, kdy maximální teplota vzduchu dosáhla alespoň 30,0°C.
Tropická noc je noc, kdy minimální teplota vzduchu neklesla pod 20,0°C.
Letní den je den, kdy maximální teplota vzduchu dosáhla alespoň 25,0°C.
Chladný den je den, kdy maximální teplota vzduchu nepřekročila 10,0°C.
Mrazový den je den, kdy minimální teplota vzduchu klesla pod 0,0°C.
Ledový den je den, kdy maximální teplota vzduchu nedosáhla 0,0°C.
Arktický den je den, kdy maximální teplota vzduchu nepřekročila -10,0°C.

Průměrná denní teplota a její výpočet. Dříve se tato teplota počítala jako průměr teplot vzduchu, které byly naměřeny v 7:00 hod., ve 14:00 hod. a 21:00 hod. (tato hodnota se počítala dvakrát). Nyní u moderních digitálních meteorologických stanic se počítá jako průměr z jednotlivých minutových vzorků naměřených během celého dne.
Meteorologický den je pojem pro období, za které se vyhodnocují denní naměřená data. Nyní v době automatických digitálních meteorologických stanic je za počátek meteorologického dne považována půlnoc, ale zejména v některých anglosaských zemích (Anglie a okolí, Austrálie, USA, Kanada) se používá pro začátek a konec 9:00 hod. místního času.

Význam použitých výrazů a přesnější popis najdete na pocasi.ok5aw.cz, ze kterých byl tento popis převzat.